Marketta Pohjanheimo

marke-2015

Tapani toimia on ratkaisukeskeinen ja ohjattavien omiin voimavaroihin perustuva. Valmennustyöhön lähdetään asiakkaan tarpeista ja yhdessä keskustellen haetaan vastauksia ja ratkaisumalleja kulloisenkin tilanteisiin. Asiakkaistani noin puolet ovat terveydenhuollon alalta ja sen lisäksi muita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita.

Minulle johtaminen on palvelemista. Johtajan tehtävä on innostaa ja kuunnella. Esimies saa organisaationsa toimimaan asiakaslähtöisesti, kun hän ensin itse on asiakaslähtöinen. Kehittämisessä keskeistä on ihmislähtöisyys ja ihmisiin luottaminen sekä työprosessien kehittäminen ja hallinta.

Ihmiset ovat motivaattorini ja paras osaamisalueeni. Asiakkaat tuottavat helmiä, joita voin jakaa muille asiakkaille. Työn ulkopuolella minulle tärkeitä asioita ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuorolaulu, marttailu, kahdeksan lastenlasta ja muu perhe.