Palvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita johtamis- ja esimiestyöhön sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Lue lisää asiantuntijoistamme.

Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, tässä muutamia esimerkkejä tarjolla olevista palveluistamme.

  • Johtamis- ja esimiesvalmennus
  • Työnohjaus tai coaching
  • Työyhteisöjen muutostuki
  • Työyhteisön ongelmatilanteiden selvittely
  • Johtoryhmän / johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen

lappi

JOHTAMIS- JA ESIMIESVALMENNUS

Teemme asiakkaan tarpeiden mukaisia valmennuskokonaisuuksia erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä toimiville.

”Tampereen teknillinen yliopisto on esimiesvalmennuksessa tehnyt pitkään yhteistyötä Tiedonvalon kanssa. Tämä ohjelma on ollut yksi avaintekijöistä yliopistomme johtamisen muutosprosessin toteutuksessa. Lisäksi yliopistouudistukseen liittyviä TTY:n johtamisen rakenteita on arvioitu ja kehitetty Tiedonvalon kanssa aktiivisesti ja menestyksellisesti.”

– Markku Kivikoski, rehtori

”Yhteistyömme Tiedonvalon kanssa on jatkunut pitkään. Sadat yliopiston työntekijät ja esimiehet ovat saaneet erinomaista, räätälöityä tukea yhteisöllisyyden ja johtamisen parantamisessa.”
– Esa Hämäläinen, Hallintojohtaja, Helsingin yliopisto

”Johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvä yhteistyö Tiedonvalon kanssa on jatkunut jo noin kymmenen vuoden ajan. Tiedonvalolla on kyky kytkeä  oma erityisasiantuntijuutensa yliopisto-organisaation toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhteistyö Tiedonvalon kanssa on ollut mutkatonta, asiakkaan tarpeet huomioivaa sekä keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa.”
– Ismo Saario, Henkilöstön kehittämispäällikkö, Turun yliopisto

TYÖNOHJAUS JA COACHING

Henkilökohtaisessa tai ryhmässä tapahtuvassa valmennuksessa ohjattavan omia voimavaroja ja osaamisalueita otetaan käyttöön keskustelemalla ja reflektoimalla käytännön tilanteita ja konkreettisia ratkaisuja. Lisäksi tilanteita ratkotaan käymällä läpi esimerkkejä ja tarjotaan tietoa esimerkiksi ryhmien toiminnasta, ryhmädynamiikasta, motivoinnista ja hyvistä johtamiskäytännöistä.

”Olen kokenut työnohjauksen hyvänä siinä mielessä, että olen saanut uusia näkökulmia asioihin ja ideoita tiettyjen asioiden/prosessien suunnitteluun ja läpiviemiseen. Lisäksi työnohjaus on ollut paikka, jossa purkaa mielessä pyöriviä tai painavia asioita. Moni asia on myös selkiintynyt, kun niistä on puhunut ääneen työnohjaajan kanssa. Työnohjaaja on myös toiminut peilinä omille ajatuksille tai toiminnalle. ”
– Tiina, työterveyshoitaja, Diacor Oy

”Uudelle esimiehelle tulee väistämättä eteen tilanteita, joita ei ole voinut etukäteen suunnitella. Työnohjauksen suurin anti oli mahdollisuudessa puntaroida noita tilanteita luottamuksella ja vapaasti, ilman että tarvitsee ajatella esim. leimaavansa työyhteisön jäseniä käydessään tilanteita läpi omalta kannaltaan. Tämä vaara on olemassa kun ohjausta saa työyhteisön sisällä. On myös rauhoittavaa kun tietää että tämä aika on varattu juuri minulle ja juuri minua mietityttävien asioideni käsittelyyn. Kollegiaalisessa ohjauksessa kantaa väistämättä huonoa omaatuntoa toisen työajan käyttämisestä ”omiin asioihinsa”. Työnohjauksessa saa usein puoluettoman kannan ristiriitatilanteiden hoitamiseen ja keskustelussa löytää myös uusia ratkaisuvaihtoehtoja.”
– IT-esimies, julkinen hallinto

”Työpäiväni kuluvat kokouksissa keskusteluissa, päätöksiä tehdessä, ristiriitoja sovitellessa ja ties missä.  Jotta tilanne pysyisi kasassa,  ennakkosuunnittelu on välttämätöntä. Minun täytyy pystyä  perustelemaan itselleni tavoitteet ja yrittää keksiä keinot  tavoitteeseen pääsemiseksikin. Aina en suinkaan ole itseni kanssa samaa mieltä. Tarvitaan toinen mielipide, tai kolmas, neljäskin. Joskus se löytyy keskusteluissa organisaation sisällä, mutta on myös paljon asioita, joissa tarvitaan organisaation ulkopuolista näkemystä.  Miten minun kannattaa toimia erilaisissa tilanteissa? Miten voin korjata tekemäni mokan?  Olisiko tämä tapa hyvä vai onko toinen omista mielipiteistäni parempi? Vai olenko osannut edes ajatella muita vaihtoehtoja hoitaa asiaa?  Työnohjauksessa kysymykset, keskustelu, ideat ja esimerkit muualta avaavat uusia ajatusvirtoja, joista se ratkaisu useimmiten löytyy. Paljon helpommin kuin itsensä kanssa pallotellessa ja joskus unettomia öitäkin viettäessä. ”
– Johtaja valtionhallinnossa

ranta-viro

TYÖYHTEISÖJEN MUUTOSTUKI

 voi koostua johdon ja esimiesten asiantuntijakonsultoinnista, työpajoista sekä pitkäkestoisemmasta muutosprosessin ohjauksesta.

”Yhteistyömme Tiedonvalon kanssa on ollut tärkeä rakennuspalikka työyhteisömme ja toimintamme pitkäjänteisessä kehittämisessä.”
– Teppo Koivisto, Toimialajohtaja
Valtiokonttori

”Koulutusohjelmajohtajien ja palvelupäälliköiden esimiesvalmennus, kurssivastaavien valmennus, johdon tuki hankalissa henkilöstökysymyksissä, työnohjaus ja konsultaatio erilaisille ryhmille ja työntekijöille, 360-arvioinnit, analysointi ja palaute. Tiedonvalo on toiminut Teatterikorkeakoulun yhteistyökumppanina vuodesta 2008. Tiedonvalo, Esa ja Marketta, ovat laajalti ja syvällisesti asiantuntevia, tarkkanäköisiä ja innostavia kouluttajia, valmentajia ja sparraajia.  He osaavat luoda valmennuksiin ja ryhmätilanteisiin rennon ja inspiroivan tunnelman, joka mahdollistaa oppimisen ja avoimen ajatusten vaihdon. Tarpeen tullen ohjaus on suoraa ja jämäkkää.”
– Laura Jännes, Hallintopäällikkö
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

TYÖYHTEISÖN ONGELMATILANTEIDEN SELVITTELY

Ongelmatilanteiden selvittely- ja sovitteluprosessit toteutamme tilanteen vaatimalla tavalla. Tavallinen eteneminen taustatiedon kokoaminen haastatteluissa sekä konfliktin käsittely sen osallisten kanssa yhdessä tai useammassa tilaisuudessa.

”Tiedonvalo osaavine valmentajineen on onnistunut ratkaisemaan työyhteisömme ongelmatilanteita ammattitaitoisesti ja varmasti. Heidän humaani ja hienotunteinen lähestymistapansa  on herättänyt luottamusta niin esimiestemme kuin työntekijöidemmekin keskuudessa.  Esimiehemme ovat myös saaneet arvokasta tukea omaan arjen esimiestyöhönsä sekä eväitä kiperien esimiestilanteiden hoitamiseen.”
– Yrityksen henkilöstöpäällikkö

JOHTORYHMÄN / JOHTAMISJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Johtoryhmän ja johtamisjärjestelmän kehittäminen käynnistyy arvioinnilla, johon voi kuulua sekä kysely että haastatteluja. Tämän perusteella otetaan kiinni tärkeimmistä asioista. Näitä ovat tavallisimmin johtoryhmän tai vastaavan toimielimen rooli ja tehtävät sekä työkäytännöt. Olennaista on myös ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan kehittäminen sekä viestintä.